představuje rozdíl, mezi ziskem a ztrátou
TNS
FORENZNÍ LINKA
HALÁDIK CONSULTING
Nevýhodné nákupní ceny, úplatky, fingované ztráty a krádeže, manipulace s finančními výsledky nebo sofistikované IT zpronevěry zaokrouhlováním. To vše je jen několik příkladů mikrokorupce.

0 mld. Kč
ztráty způsobené mikrokorupcí v ČR a SR za posledních 12 měsíců
0 míst
zmařená pracovní místa způsobená mikrokorupcí v ČR a SR za posledních 12 měsíců
Dopad mikrokorupce na celkové výnosy společnosti
dopad mikrokorupce
Zpráva o mikrokorupci v ČR a SR
Pojem mikrokorupce může být poněkud zavádějící, nicméně je užíván k odlišení firemní korupce a korupce ve státní správě. Nevýhodné nákupní ceny, úplatky, fingované ztráty a krádeže, manipulace s finančními výsledky nebo sofistikované IT zpronevěry zaokrouhlováním. To vše je jen několik příkladů mikrokorupce. V porovnání se státní správou se u firemní korupce zpravidla hovoří o významně nižším objemu manipulovaných nebo zpronevěřených finančních prostředků.
Při vyčíslení finančního dopadu mikrokorupce na středně velké společnosti (s obratem kolem 300 mil. Kč) nejčastěji hovoříme o částkách řádově jednotek milionů korun. Globální studie pak hovoří o průměrném dopadu ve výši 5% z obratu společnosti ročně. Pro středně velké společnosti tedy hovoříme zhruba o 15 milionech Kč roční ztráty. Pro společnosti operující v odvětví s nízkou dosahovanou marží tedy dopad mikrokorupce může představovat rozdíl mezi ziskem a ztrátou.
„Vše není třeba zažít na vlastní kůži, proč se nepoučit z chyb druhých?“
Klientelizmus
Jednatel, nebo majitel?
Do komplikované situace se dostal nově jmenovaný jednatel společnosti na Pardubicku. Předchozí jednatel měl u akcionáře vynikající reputaci a navíc byl povýšen do regionálního vedení společnosti. Když nový jednatel přijal funkci statutárního zástupce, netušil, že jako první bude řešit zpronevěru ve výši více než 20 mil. Kč. Firma měla po téměř 2 letech investování zcela nové výrobní a administrativní prostory. Bývalý jednatel si za stejnou dobu a se stejnou společností postavil luxusní rodinné sídlo. Odhadní cena více než 25 mil. Kč. Dokumentace a nesčetná výběrová řízení jasně ukázali, že jediný člen výběrové komise, pokud nějaká vůbec byla, byl pouze bývalý jednatel. Zasvěcení zaměstnanci zřejmě vše věděli, nebo alespoň tušili, ale zřejmě se báli cokoli oficiálně oznámit. V rámci nápravy této zpronevěry zřídil akcionář ve firmě anonymní oznamovací linku.
„Profesionální“ management
Smutný příběh vzestupu a pádů se stal na Vysočině. Pětapadesátiletý zakladatel a majitel soukromé firmy se rozhodl zvolnit pracovní tempo a po náročných 20 letech budování prosperující firmy se rozhodl udělat krok zpět a nechat řízení na profesionálním managementu. Management byl pečlivě vybrán a měl velmi dobrá doporučení. Nastavený velkorysý motivační a bonusový program, včetně plánu na pozdější odkup firmy měl nový management motivovat k maximálnímu výkonu. Během 2 let se bohužel ukázalo, že to vše nestačilo. Management si začal přilepšovat a firmu postupně více a více tunelovat. Postupně se obměnili různí subdodavatelé, samozřejmě za méně výhodných podmínek pro firmu. Byli přijati noví, velmi dobře placení, byť zbyteční zaměstnanci, samozřejmě s úzkou vazbou na management. Objevily se různé poradenské kontrakty a prodejní kontrakty za nevýhodných podmínek, a tak dále. Management navíc úspěšně mnoho měsíců manipuloval účetnictví tak, aby nedošlo k odhalení dopadu na výsledek a došlo k výplatě manažerských bonusů. Ztráta za dva roky jejich působení byla vyčíslena na téměř 60 milionů korun. Bohužel došlo i k narušení renomé firmy a původně kvalitních dodavatelských a odběratelských vztahů. Původní majitel byl nucen se do společnosti opět vrátit na exekutivní pozici.
Krádeže a podvody
Účetní za 5 milionů
Je možná překvapující, že vás okrade dlouholetý zaměstnanec, se kterým pracujete více jak 8 let. Jeden z příkladů popisuje událost, ke které došlo v roce 2012 na Moravě. Pachatelem byla hlavní účetní společnosti, která měla skvělé pracovní hodnocení a naprostou důvěru vedení. V roce 2013 bohužel vyšlo najevo, že firmu za poslední 3 roky okradla o více než 5 milionů Kč. Jak prosté, vybrané dodavatelské faktury zaúčtovala dvakrát. Jednou je zaplatila na účet dodavatele a jednu na svůj účet. Auditor nic neodhalil. K odhalení došlo v podstatě náhodou na základě anonymního mailu. Smutné je, že v tomto případě dotyčná osoba chtěla zachránit svého předluženého syna.
Zlatem placený
Další případ se stal ve společnosti, která se zabývá těžkou strojírenskou výrobou. Jeden z manažerů výroby měl nápadně nadprůměrný životní standard. Luxusní auta, nový dům a nákladné dovolené. K odhalení zpronevěry došlo anonymním udáním. Jelikož se tento případ stal na malém městě, je až s podivem, že k odhalení došlo až po 4 letech. Pachatel měl mimo jiné v rámci výrobního oddělení na starosti vztah se subdodavatelem, který pro společnost obráběl díly z drahých kovů. K zpronevěře došlo úpravou množství odpadu kdy více, jak 50% z tržby za drahý odpad končilo na účtu pachatele a subdodavatele. Za 4 roky byla společnosti způsobena škoda za více než 5 milionů korun. Další dva zaměstnanci výroby o celém podvodu věděli, ale za strachu z nadřízeného na něj neupozornili.
Benefit pro mzdovou účetní
Nadnárodní výrobní společnost, zpronevěra v oblasti zaměstnancích benefitů. Výrobní společnost zaměstnávala několik zahraničních pracovníků. Všem poskytovala shodné benefity jako svým lokálním zaměstnancům včetně českého fenoménu stravenek. Zahraniční zaměstnanci neměli tušení, že na něco podobného mají nárok ani by zřejmě nevěděli, co s tím. Což záhy pochopila i pracovnice mzdového oddělení, která měla na starosti výdej stravenek. Po uplynutí dvou let se zjistilo až fyzickou inventurou, že nashromážděné a nevydané stravenky (již neplatné) se ani nenacházejí v pokladně. Škoda 270 tis. Kč za období 2 let.
Manipulace a zkreslování informací
Drahé vykrývání kurzovního rizika
Farmaceutické firmy jsou známé svou pečlivostí. Přesto jim unikl drobný detail. Finanční ředitel měl povinnost, a současně oprávnění vykrývat kurzovní riziko v spolupráci s renomovanou bankou. Jeho obchody při vrcholu činili miliardu korun. Nicméně se posouvali z roviny vykrývání kurzovního rizika do roviny spekulací. Banka, která měla chránit pozici klienta, současně motivovala formou bonusů svoje zástupce k prodeji rizikovějších produktů svým zákazníkům. Postupně se začali projevovat ztráty z „vykrývání“ kurzovního rizika. Firma si jich nevšímala, resp. si je nemohla všimnout, když finanční výkazy předkládal finanční ředitel, včetně podkladů pro povinný audit. Jak to úspěšně skrýval téměř po dobu téměř 4 let? Před koncem roku otevřel pozici, kterou uzavíral s očekávaným ziskem rovnajícím se prohlubující se ztrátě. Jak na to přišly? Jednoduše konsolidací „hedging“ operací pod mateřskou společnost. Škoda 37 mil. Kč.
Z businessu na black list
Nepravdivého potvrzení ve veřejné zakázce skončilo „black listem“ Neznalá nadnárodní společnost se zájmem účastnit se veřejných zakázek v České republice, předpokládala, že se jedná i zde standardizovaný proces. Očekávali sice nižší profitabilitu, z důvodu vysoutěžení zakázky a vyšší administrativní náročnosti, kterou však kompenzovala vidina dlouhodobých výnosů. Proto když našli zakázku na poskytování jejich „core“ služeb na internetu pověřili svůj lokální management přípravou dokumentace pro zakázku. Jak již je v českých podmínkách zvykem dokumentace obsahovala veliké množství kvalifikačních předpokladů včetně detailní představy referencí k obdobným zakázkám v České republice. Proto nezkušený lokální management připravil prohlášení o splnění všech kvalifikačních předpokladů včetně referencí, které jasně neoddělilo reference ze zahraničí a české reference. Pečlivý zadavatel si ověřil veškeré reference a z důvodu neuvedení pravdivých údajů vyřadil zájemce z výběrového řízení. Následovalo úspěšné zařazení na „black-list“ zakázek. Škoda odhadem 50 mil. Kč v obratu.
Efektivita nástrojů detekce zpronevěr
Efektivita nástrojů detekce zpronevěr
Kulturní změna
Podívejme se na firmu očima investora. Pokud se zaměříme na motivaci akcionáře a vlastníka něco s mikrokorupcí ve firme dělat, bude samozřejmě hlavní motivací úspěšnost podnikání a generování zisku. Dalším důležitým faktorem bude informovanost. Tedy možnost vědět, co se ve firmě kterou vlastním, nebo řídím děje. V tomto ohledu je samozřejmě důležité, zda vlastník a akcionář společnosti je zároveň výkonným manažerem společnosti či nikoli. Případně, zda plánuje přesun do neexekutivní role. V tom případě bude rozhodování o implementaci protikorupčních nástrojů mnohem akutnější.
Další úrovní rozhodování akcionáře může být zvyšování hodnoty společnosti. Odborníci se shodují na tom, že společnost s kvalitními kontrolními procesy je pro nového investora výrazným pozitivem, který se v jeho ocenění kupované společnosti projeví.
Když ovšem pomineme veškerá komerční a ekonomická hlediska boje s mikrokorupcí, dojdeme k jedné zcela lidské a základní otázce: Chceme žít v poctivé a etické společnosti?
2013 © Iniciativa Domluvte.se